Nếu có 5 cốc nước nhưng có tới 6 vị lãnh đạo, bạn sẽ làm thế nào?

Câu hỏi nếu có 5 cốc nước nhưng có tới 6 vị lãnh đạo trong buổi phỏng bạn sẽ làm thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé

Hiện nay, cho dù tại các doanh nghiệp quốc tế hay công ty trong nước, những câu hỏi mở xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc phỏng vấn.

Việc đặt câu hỏi mở là một kỹ thuật được sử dụng trong tư vấn tâm lý, đưa ra những vấn đề tương đối khái quát, rộng rãi. Nội dung câu hỏi không bị giới hạn quá mức khắt khe và đối phương có thể tự do phát huy khả năng tư duy của mình. Đây là phương pháp có thể kiểm tra suy nghĩ và cảm xúc của một người trong thời gian ngắn nhất.