Thần thoại/Mythology

Giải mã Thần thoại (P.3): Cây Thần Phù Tang

Lượt xem 211

Tại di chỉ Tam Tinh Đôi nổi tiếng thế giới ở Tứ Xuyên, từng khai quật được cây Thần bằng đồng và chim Thần Thái Dương, điều này đã gây chấn động và là ấn chứng cho những điều ghi chép trong “Sơn Hải Kinh”.

Giải mã Thần thoại (P.1):: Nữ Oa tạo ra con người

Giải mã Thần thoại (P.2):: Nữ Oa vá trời

Cây Thần Phù Tang trong truyền thuyết

Cây Phù Tang và Thái Dương Thần điểu được ghi chép trong “Sơn Hải kinh”.

Nói rằng Hi Hòa, thê tử của Thiên Đế, sinh ra mười mặt trời, tắm rửa cho mặt trời tại Cam Uyên. Nơi này có Thang Cốc, bên trên Thang Cốc mọc ra một gốc cây Thần to lớn, tên là Phù Tang, là nơi mặt trời tắm rửa. Chín mặt trời nghỉ ngơi ở những cành cây bên dưới, một mặt trời còn lại nghỉ ngơi ở cành cây bên trên. Mỗi ngày sẽ có một mặt trời cưỡi Kim Ô Thần điểu trở về từ nhân gian, một mặt trời khác lúc này sẽ cưỡi Kim Ô Thần điểu xuống nhân gian làm nhiệm vụ. Cứ như vậy, mười mặt trời mỗi ngày thay phiên nhau trực ban. Và một người vợ khác của Thiên Đế là Thường Hi cũng sinh mười hai mặt trăng, cũng đang tắm rửa cho mặt trăng.

Tại di chỉ Tam Tinh Đôi nổi tiếng thế giới ở Tứ Xuyên, từng khai quật được cây Thần bằng đồng và chim Thần Thái Dương, điều này đã gây chấn động và là ấn chứng cho những điều ghi chép trong “Sơn Hải Kinh”.

Giải mã Thần thoại (P.3): Cây Thần Phù Tang
Tại di chỉ Tam Tinh Đôi nổi tiếng thế giới ở Tứ Xuyên, từng khai quật được cây thần bằng đồng và chim Thần Thái Dương, điều này đã gây chấn động và ấn chứng những điều ghi chép trong “Sơn Hải Kinh”. (Nguồn ảnh: Siyuwj / wiki / CC BY-SA 4.0)

Đứng tại thời gian không gian ba chiều nơi con người chúng ta đang sinh sống, đứng tại Trái đất, mặt trời là nguồn phát ra năng lượng, giúp vạn vật trên mặt đất có thể sinh trưởng, phong thuỷ tuần hoàn, đồng thời cũng là trung tâm năng lượng của Hệ Mặt Trời của chúng ta.

Mười mặt trời là chỉ Thập thiên can (10 Thiên can). Trên bầu trời, chúng là mười kinh mạch kết nối từ thời – không cao tầng liên tiếp đến Hệ Mặt Trời, liên tiếp đến thời – không nơi nhân loại. Chúng cung cấp nguồn năng lượng cao cho tầng thời – không của con người, thúc đẩy sự vận chuyển của thời – không nơi con người.

Thập thiên can (kinh mạch thời – không cao tầng), thay phiên nhau phòng thủ, cùng với Thập nhị Địa chi (12 Địa chi – kinh mạch thời – không của nhân loại) giống như bánh răng cắn vào nhau, tiến hành kết nối tuần hoàn, cung cấp năng lượng cho thời – không của nhân loại. Đây là cách lý giải về ý nghĩa của mười mặt trời thay phiên nhau đến Trái đất  làm nhiệm vụ ở cấp độ cá nhân.

Cây Thần Phù Tang là gì?

Cá nhân tôi cho rằng: Tại sao khi nhìn từ thời – không tầng cao, hình ảnh của kinh mạch là hình cây? Cây Phù Tang bám rễ vào thời – không tầng cao, mười nhánh cây thay phiên nhau kết nối với thời – không của nhân loại, nối với mười hai mạch chính (12 Địa chi) của thời – không nhân loại, hình thành một vòng tuần hoàn đại chu thiên Thiên địa, cung cấp năng lượng cho thời – không nhân loại, duy trì sự vận chuyển của thời – không nhân loại.

Hi Hòa có thể là tên của vị Thần tại tầng thời – không cao hơn, tương tự như mẹ của Trái Đất ở tầng thời – không cao tầng, vì vậy 10 Thiên can được sinh ra từ bà ấy, từ thời – không cao tầng, kết nối đối ứng đến Hệ Mặt Trời, và sau đó được kết nối với thời – không của nhân loại. Đây là lý giải về cây Thần Phù tang và Thái Dương Thần điểu ở cấp độ cá nhân.

Vậy Thường Hi sinh 12 Mặt trăng nghĩa là gì? Thường Hi có thể là tên của vị thần là mẹ Trái Đất của thời – không nhân loại, và 12 mặt trăng có thể là chỉ 12 Địa chi, mười hai mạch chính của thời – không nhân loại. Tại sao nó được gọi là Trăng?

Mặt trăng vận hành đối ứng với mười hai mạch chính (12 Địa chi) trên Trái đất. Nó bảo vệ các cổng của trái đất, bao quanh Trái đất một cách đồng bộ và bảo vệ chuyển động của chu thiên đại địa.

Như chúng ta đã thảo luận trước đó, Trái đất là có sinh mệnh, nó là một thể sinh mệnh, được chi phối bởi các vị Thần, cũng chính là điều mà cổ nhân gọi là Địa Mẫu hoặc Hậu Thổ.

Trong văn hóa phương Đông có một khái niệm trọng yếu gọi là Thiên nhân hợp nhất, cho rằng nhân thể và tự nhiên vũ trụ là đối ứng tương hợp. Nhân thể là tự nhiên và vũ trụ thu nhỏ, còn tự nhiên vũ trụ là thân thể vĩ mô.

Đứng tại cấp độ nông cạn mà tôi lĩnh ngộ được: Thần linh cao tầng và tự nhiên, vũ trụ là hợp làm một thể.

Thần phỏng theo thân thể của mình mà tạo ra con người, cho nên nhân thể và Thần thể là có đối ứng, cùng với tự nhiên vũ trụ cũng là có đối ứng.

Nhân thể có các cơ chế sinh mệnh như tuần hoàn máu, tuần hoàn khí, tuần hoàn dinh dưỡng, tuần hoàn kinh mạch… Trái Đất cũng có cơ chế sinh mệnh như tuần hoàn nước, tuần hoàn khí, tuần hoàn chuỗi sinh vật, tuần hoàn long mạch… Nhân thể có nhiệt độ cơ thể, có xương, thịt, tủy. Trái Đất cũng có nhiệt độ mặt đất, có đất, đá, nham thạch. Nhân thể có mạch máu, kinh mạch, Trái Đất cũng có thủy mạch, long mạch. Nhân thể có chúa tể tinh thần, chúng ta gọi là linh hồn và ba hồn bảy vía, Trái Đất cũng có chúa tể tinh thần, gọi là Địa Mẫu (Hậu Thổ), và Hà Lạc, Thần sông Thần núi… Vì sao cổ nhân coi trọng tế lễ như vậy? Nhất là tế tự thiên địa, sông núi hà lạc, đều phải do đế vương tự mình dẫn đầu tế tự, bởi vì những thứ đó là trực tiếp thông linh với Thần.

Trái Đất là có sinh mệnh, nó đối với nhân loại chúng ta mà nói, là cơ thể sống khổng lồ, chỉ là dấu hiệu sống của nó không được biểu hiện ra ngoài tại thời – không tầng thấp nơi nhân loại chúng ta, cho nên con người không nhận biết được. Lại tiến thêm một bước lý giải: Khả năng vũ trụ cũng là một thể sinh mệnh khổng lồ, Thần linh cao tầng và tự nhiên, vũ trụ là hợp nhất, tương tự như sự hợp nhất giữa linh hồn và thể xác của con người.

Chúng ta lại thuận tiện nghiên cứu thảo luận một chút về kinh mạch

Nhân thể có động mạch, tĩnh mạch, hệ bạch huyết, hệ thần kinh…, đây là những thứ tồn tại ở trong nhục thể mà con người có thể nhìn thấy, sờ được. Nhưng Trung y cho rằng, nhân thể còn tồn tại kinh mạch, đây là thứ mà con người nhìn không thấy, sờ không được, bởi vì mạch lạc không tồn tại trong thời – không tầng thấp nơi nhân loại, nó ở trong tầng thời – không cao hơn.

Thân thể con người là chia rất nhiều tầng, là tồn tại ở trong không gian đa chiều, mà không chỉ tồn tại trong ba chiều. Bởi vì nhân thể là Thần phỏng theo thân thể của mình mà tạo ra, là kết nối với Thần thể, là tồn tại ở không gian đa chiều. Đây có thể là lý do tại sao con người có thể tu luyện thành Thần, có thể trở thành sinh mệnh cao tầng, có thể vượt qua thời – không.

Nhục thể con người không chỉ tồn tại trong thời – không của nhân loại, đây chỉ là một phần nhỏ của nhân thể, tại các chiều thời – không khác cũng đều tồn tại nhân thể, giống như trong Đông y nói lục phủ ngũ tạng, mạch lạc…, chính là bộ phận thân thể tồn tại ở các chiều thời – không khác. Nhưng nhân thể ở không gian khác là một thể với xác thịt của chúng ta trong thời – không này, là đồng thời tồn tại, không thể tách rời, chỉ là bộ phận kia ở tại chiều không gian khác mà chúng ta không thể chạm đến, cũng lý giải không được. Giống như đặt bàn tay ba chiều vào mặt nước hai chiều, những gì xuất hiện trong không gian hai chiều chỉ là một phần nhỏ, chỉ một mặt cắt, không phải toàn bộ bàn tay, nhưng nó là một phần của bàn tay, là một thể.

Nhân thể ở chiều không gian khác là ngủ đông. Hiện tại, những gì con người mở và sử dụng chỉ là nhục thể tầng ngoài trong thời – không ba chiều của nhân loại.Nói cách khác, con người bị nhốt trong chiều không gian nơi nhục thể tầng ngoài này.

Con người có con mắt thứ ba thần bí, hoặc gọi là thiên nhãn, thiên mục… Trong tu luyện giảng khai thiên mục, sau khi thiên mục khai mở, có thể nhìn thấy các sự vật ở chiều thời – không cao hơn mà con người bình thường không nhìn thấy, có thể thấu thị… Từ một phương diện khác mà lý giải, đây chính là khai mở con mắt của nhân thể trong chiều thời – không cao hơn, đánh thức nó và kích hoạt nó.

Vì sao cây Thần Mặt Trời được tìm thấy ở Tam Tinh Đôi lại chân thực đến như vậy? Vì sao Đông y có thể giải thích kết cấu của mạch lạc, huyệt vị… của thân thể người ở chiều không gian khác một cách kỹ càng, chuẩn xác đến như vậy? Đây hẳn là cổ nhân đã khai mở con mắt thứ ba – Thiên mục, dùng thiên mục trực tiếp nhìn thấy, đồng thời ghi lại, giống như chúng ta bây giờ nhìn đồ vật bằng mắt thường vậy. Nhảy ra khỏi thời – không nhân loại, nhìn thế giới này và vũ trụ là một cảnh tượng khác, kỳ diệu vô cùng, tuyệt không thể tả. Mà chúng ta là phàm nhân bị hãm trong thời – không  ba chiều, chẳng khác nào ếch xanh ngồi ở đáy giếng, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy bầu trời lớn chừng bàn tay, mà lại cho rằng đây chính là toàn bộ vũ trụ và thế giới, những gì tồn tại bên ngoài miệng giếng cũng không tin, cũng tiếp xúc không được, quả thực rất đáng thương!

Trong tu luyện xuất hiện công năng đặc dị, từ xưa đến nay, bao gồm cả hiện tại, nhân loại có rất nhiều người xuất hiện công năng đặc dị, đây là sự thật không thể chối cãi. Ví như thiên mục, dao thị, thấu thị, tha tâm thông (biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sinh trong lục đạo), túc mệnh thông (biết quá khứ, tương lai), đằng không phi hành, cách không thủ vật (ban vận công ), thuật xuyên tường v.v., rất nhiều. Những hiện tượng này là tồn tại chân thực, hiện tại vẫn có rất nhiều người như vậy.

Theo lý giải cá nhân, đây là bởi vì họ đã đánh thức nhân thể ở các chiều không gian khác, bắt đầu dùng bộ phận thân thể kia, vì vậy họ có khả năng đặc dị mà nhục thể không có, có thể vận dụng năng lượng ở tầng cao hơn. Tu luyện có thể đánh thức thân thể ở tầng tầng các chiều không gian khác, cuối cùng thành Thần, trở thành sinh mệnh cao cấp. Bởi vì nhân thể là có sự kết nối với Thần thể, là được tạo ra phỏng theo thân thể của Thần.

Vì vậy, Đông y chữa bệnh có thể trị tận gốc, Tây y chữa bệnh chỉ trị phần ngọn. Bởi vì Đông y chữa bệnh là trực tiếp nhằm vào trị liệu các bộ phận thân thể ở các chiều không gian khác ở tầng cao, nơi đó là gốc, là rễ của nhân thể, là nơi bệnh tật thực sự phát ra, còn nhục thể chỉ là cành lá ở bề ngoài nhất. Tây y chỉ là nhắm vào trị liệu cho bộ phận nhục thể ở tầng ngoài nhất tại thời – không nhân loại này, chỉ là trị bề mặt, là rất nông cạn. Dẫu nhân loại cho rằng khoa học phát triển như thế nào, có thể trong mắt của một sinh mệnh cao tầng chỉ là một đám hài nhi đang chơi xếp gỗ, trí tuệ của con người và trí tuệ của Thần mãi mãi cũng không thể ở cùng cấp bậc.

Vì vậy, từ xưa học Đông y, cần phải có trí tuệ vượt qua người bình thường mới có thể lý giải và nắm giữ. Các bác sĩ Đông y cổ đại như, Kỳ Bá, Lôi Công, Biển Thước, Hoa Đà…, đều là người tu luyện Đạo gia, là người có trí tuệ vượt qua phàm nhân. Phàm nhân là không thể nắm bắt được Đông y, nhất là đến thời hiện đại, bị tiếp thụ ô nhiễm bởi vô Thần luận, thuyết tiến hoá, cùng với sự trượt dốc của đạo đức con người, dường như đã không còn người có thể nắm bắt được Đông y. Vì vậy, Đông y chữa bệnh rớt xuống ngàn trượng, biểu hiện thậm chí không bằng Tây y, thậm chí bị một số người bài xích, tố là ngụy khoa học. Đây là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết của nhân loại.

Đông y và Chu Dịch, Bát Quái, tinh tượng, Thái Cực…, đều là Thần từ thời thượng cổ truyền lại cho nhân loại, là bắt nguồn từ Thần, không phải văn hóa của phàm nhân.

Nhục thể của chúng ta có mạch máu, lưu thông huyết dịch và vận chuyển năng lượng, dinh dưỡng, oxy…. Mạch máu phân thành động mạch, tĩnh mạch, mao mạch… Động mạch là dương, cầm máu cần từ gần tim; Tĩnh mạch là âm, cầm máu cần từ xa tim. Đây là tuần hoàn máu của cơ thể con người trên bề mặt.

Các mạch lạc tồn tại ở thân thể trong chiều không gian khác, ví như Đông y nhận biết thất kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, mười hai kinh mạch, mười lăm lạc mạch, mười hai khu da (bì bộ), tôn lạc, phù lạc…., đều thuộc về hệ thống mạch lạc của nhân thể. Mạch lạc đường thông đạo lưu thông dòng năng lượng của nhân thể ở các chiều không gian khác, năng lượng lưu thông trong các chiều không gian đó, còn được gọi là Khí.

Đông y và tu luyện trong Đạo gia nói tới khí, không phải khí mà con người chúng ta hô hấp, mà là năng lượng vi tế hơn ở chiều không gian khác. Ví dụ thân thể con người có khí tiên thiên tinh nguyên, chân khí, có khí hậu thiên được chuyển hóa từ ngũ cốc, vệ khí… Đây đều là năng lượng tại chiều không gian khác, vận hành tại mạch lạc thân thể ở các chiều không gian khác.

Nhân thể cùng với tự nhiên, vũ trụ là đối ứng. Nhân thể có mạch lạc, tự nhiên, vũ trụ cũng đều có mạch lạc, ví như Trái Đất có long mạch, thủy mạch. Nhân thể có khí, tự nhiên, vũ trụ cũng có khí, khí thiên dương, khí địa âm…

Học thuyết ngũ vận lục khí của Đông y, có nguồn gốc từ “Hoàng đế nội kinh”. Nó coi thân thể người và thiên địa tự nhiên hoàn toàn đối ứng với nhau, cho rằng tự nhiên chính là một thân thể con người to lớn, nhân thể là một tự nhiên thu nhỏ, ảnh hưởng lẫn nhau, tương hỗ kết nối, có thể dùng để dự đoán và trị liệu bệnh tật cũng như dưỡng sinh…. Giống như đại ôn dịch năm 2020, có người căn cứ vào học thuyết ngũ vận lục khí, từ năm trước đó đã dự đoán ra, đây là loại trí tuệ cao.

Trong Đông y cho rằng: Trong kinh mạch lưu thông năng lượng (Khí) cao hơn, vòng tuần hoàn năng lượng trong kinh mạch trên cơ thể người gọi là chu thiên. Trên kinh mạch có một điểm trọng yếu, mấu chốt, được gọi là cửa quan, hoặc gọi là “huyệt vị”. Huyệt vị khác nhau có thể  đóng mở các mạch lạc đối ứng, khống chế lưu lượng lưu thông của mạch lạc, là cửa ra vào của năng lượng. Huyệt vị bị tắc nghẽn, mạch lạc tương ứng cũng sẽ bị ngăn chặn, năng lượng của nhân thể sẽ tuần hoàn không tốt, nhân thể sẽ xuất hiện các vấn đề tương ứng. Huyệt vị đứt gãy, mạch lạc tương ứng cũng sẽ bị đứt gãy, năng lượng nhân thể  bị thất thoát, có thể sẽ dẫn đến nhân thể tử vong.

Mặt khác, huyệt vị còn có một tác dụng vô cùng trọng yếu, chính là xuyên qua, kết nối tầng thời – không khác nhau. Ví như mạch lạc là cơ chế của thân thể trong chiều thời – không tầng cao, chúng ta ở trong thời – không này chạm không đến, nhưng các huyệt vị trên mạch lạc bên kết nối thời – không tầng cao và thời – không của nhục thể. Cho nên Đông y thông qua châm cứu, xoa bóp các huyệt vị trên  nhục thể…, có thể đả thông mạch lạc thân thể con người tại chiều thời – không tầng cao, từ đó đạt tới mục đích chữa bệnh. Mà huyệt vị đứt gãy, thì cái kết nối này cũng đứt gãy, năng lượng sẽ bị rò rỉ. Đây là lý giải bổ sung cho việc Nữ Oa vá trời ở phần trước.

Bây giờ quay lại nói về Thường Hi sinh 12 Mặt trăng. Như đã nói ở trên, 12 mặt trăng là 12 địa chi, đối ứng với các long mạch trên Trái đất. Chuyển động của Mặt trăng và chuyển động của Trái Đất là đồng bộ đối ứng, canh giữ cổng của Trái đất.

Trái Đất là một thể sinh mệnh, con người có hô hấp, Trái Đất cũng có hô hấp. Hiện tại trên Trái Đất có một hiện tượng kỳ lạ, gọi là Thủy triều.

Tức là nước biển trên mặt đất sẽ biến động theo chu kỳ thời gian. Những người sống bằng nghề biển biết rằng, thủy triều lên xuống trong thời gian cố định, không kém chút nào, từ xưa tới nay không thay đổi. Ngoài ra, sự lên xuống của thủy triều mỗi ngày đều tuân theo quy luật chu kỳ tuần hoàn cố định. Mỗi tháng, nó sẽ đạt tới cực điểm vào một thời điểm cố định, và nó cũng sẽ lùi xuống mức thủy triều thấp nhất vào một thời điểm cố định, nó cũng phù hợp với chu kỳ của mặt trăng.

Không riêng gì nước biển có hiện tượng triều tịch, đất liền cũng có hiện tượng này. Đất liền cũng giống như chu kỳ dao động tuần hoàn giống như nước biển, gọi là địa triều. Không khí cũng có hiện tượng triều tịch, gọi là khí triều. Thủy triều, địa triều, khí triều được giới khoa học hiện đại gọi chung là hiện tượng triều tịch.

Sự thay đổi của triều tịch là đối ứng với sự thay đổi của mặt trăng, giới khoa học hiện đại cho rằng nó là do lực hút của mặt trăng gây ra. Ở cấp độ cá nhân, tôi cho rằng nó không phải do lực hút của mặt trăng, mà là Trái đất đang hô hấp, Trái đất đang tuần hoàn và trao đổi năng lượng, và nó được tạo ra bởi sự tuần hoàn năng lượng của các long mạch trên trái đất. Không chỉ triều tịch, mà các hiện tượng sinh lý của cơ thể con người, đặc biệt là phụ nữ cũng có chu kỳ thay đổi theo sự thay đổi của mặt trăng, điều này cũng là do nhân thể tương ứng với tự nhiên thể. Năng lượng luân chuyển trong long mạch của trái đất (khí của long mạch), bắt nguồn từ tầng thời – không cao hơn, là năng lượng được đưa vào từ tầng thời – không tầng cao theo tuần hoàn đại chu thiên thiên địa (tuần hoàn Thiên can Địa chi).

Đây là lý giải cá nhân về nội hàm của cây Thần Phù Tang.

Trung Nguyên
Theo Lý Đạo Chân – Vision Times

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *